Filmikon

Film

Vi produserer film for profilering og markedsføring. Med kompetanse og kapasitet til å gjennomføre små og store filmproduksjoner, kan vi tilby produkter tilpasset ditt behov.

Musikkikon

Musikk

Ved å tilby egenprodusert musikk til våre filmproduksjoner, gir vi deg et helhetlig sluttprodukt. Dette forenkler prosessen med rettigheter og du får musikk med din egen identitet.

Stjerneikon

Markedsføring

Videomarkedsføring åpner nye dører for deg og din bedrift. Ved å benytte film og musikk, har du store muligheter til å engasjere potensielle kjøpere av dine produkter og tjenester.

PRE-PRODUKSJON

I denne fasen tilrettelegges produksjonen. En god film trenger ikke nødvendigvis et enormt budsjett, men den må basere seg på en god idé som står i stil med din visjon. Når denne er utarbeidet, trekker vi oss tilbake og utvikler dokumenter som er nødvendige for å sette i gang med produksjonen.

PRODUKSJON

Etter planlegging går vi i opptak hvor idéene blir satt ut i live. Nå er det tid for å ta med nødvendig utstyr og personell ut på sett. Produksjon av film er ikke så glamorøst som mange tror. Her går det i tunge løft, lange dager og mange gjentakende opptak, og vi holder på til alt materiale er fanget på minnebrikker.

POST-PRODUKSJON

I post-produksjon blir produktet ferdigstilt, optimalisert og klargjort for publisering. Her settes alt materialet sammen til ett produkt, farger blir tilpasset, og det er først her vi får se det helhetlige bildet. Filmen tilpasses forskjellige plattformer, avhengig av om den skal sendes på TV, kino eller Internett.